การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Genius SMA K.B. YALA ครั้งที่3 ปี2563
ผู้เข้าชม : 1651

ประกาศวันที่ 2 พ.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 1651

ประกาศโรงเรียนคณะราษฎรจังหวัดยะลา เรื่องระเบียบการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Genius SMA K.B. YALA ครั้งที่3 ปี2563


ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสาร


Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2022 - All Rights Reserved