โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ >> นายอัฟนาน กอตอ <<
ผู้เข้าชม : 600

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>> นายอัฟนาน กอตอ <<
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาดขตบางเขนComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2022 - All Rights Reserved