โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนของโครงการ จำนวน 3 คน
ผู้เข้าชม : 504

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนของโครงการ จำนวน 3 คน
ผ่านเกณฑ์การอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่
1.นายซาเฮดอิสกันดา อาเบะ
2.นางสาววุฒิพร นลินเบญจพรรณ
3.นายอาซูรี โต๊ะมีนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2022 - All Rights Reserved