ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้เข้าชม : 178

ประกาศวันที่ 3 ก.พ. 2563 ผู้เข้าชม : 178

รับสมัครวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) จำนวน 36 คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) จำนวน 36 คน 


Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved