ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Math AbilitY : SMA) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 192


 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved