ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัณฑิตา เพ็งสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เข้าชม : 106

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปัณฑิตา เพ็งสง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved