ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฟาติณ โต๊ะเก็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เข้าชม : 90

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวฟาติณ โต๊ะเก็ง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved