ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนครงการ SMA จำนวน 48 คน ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
ผู้เข้าชม : 106

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 48 คน
ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
ประจำปี 2563 ของสพม.15Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved