โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐกร จันทร์เมือง เด็กชายปัญจพล ปิ่นแก้ว เด็กชายปภพ แสงสมนึก
ผู้เข้าชม : 97

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฐกร จันทร์เมือง
เด็กชายปัญจพล ปิ่นแก้ว
เด็กชายปภพ แสงสมนึก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันโดรนขนส่งสัมภาระ
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved