โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ นายวันฟารุจ มะหะมะ
ผู้เข้าชม : 175

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>>>>นายวันฟารุจ มะหะมะ<<<<
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



Comment Facebook



 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved