โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณพงศ์ วรวิวัฒน์
ผู้เข้าชม : 35

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นายกฤษณพงศ์ วรวิวัฒน์
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา เอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved