ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอามีนา ฮาแวกือลอง
ผู้เข้าชม : 30

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอามีนา ฮาแวกือลอง
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved