โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐธิดา เจะเกาะบะ
ผู้เข้าชม : 30

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฐธิดา เจะเกาะบะ
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved