โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีคง
ผู้เข้าชม : 104

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>>นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีคง 

ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved