โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ 1.เด็กชายณภัสสกรณ์ ภูมิวณิชกิจ 2.เด็กหญิงอรณิชา ปรีดาศักดิ์ 3.เด็กหญิงกัญจนพร ทองฉีด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้เข้าชม : 128

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
1.เด็กชายณภัสสกรณ์ ภูมิวณิชกิจ
2.เด็กหญิงอรณิชา ปรีดาศักดิ์
3.เด็กหญิงกัญจนพร ทองฉีด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved