โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตภณ ถนอมวงศ์ธนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้เข้าชม : 105

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นายกันตภณ ถนอมวงศ์ธนา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

 
 
 
 
 Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved