โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ นายอัชรอฟ ยียูโซ๊ะ และ.นางสาวปณิตา สังหาด
ผู้เข้าชม : 134

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ

1.นายอัชรอฟ ยียูโซ๊ะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2.นางสาวปณิตา สังหาด
ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันกล่าวปาฐกถา
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการษึกษายะลาComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved