โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ 1.นายวงศธร ทองโรย 2.นายอัฟนาน กอตอ 3.นางสาวอัสมา ยูโซ๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้เข้าชม : 113

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
1.นายวงศธร ทองโรย
2.นายอัฟนาน กอตอ
3.นางสาวอัสมา ยูโซ๊ะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันการออกแบบชุด ฮีโรในดวงใจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved