พิธีมอบรางวัล Genius SMA ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ผู้เข้าชม : 26

พิธีมอบรางวัล Genius SMA ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.นพปฏล มุณีรัตน์
และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน รองฮาซีลา จานะ
ที่เป็นเกียรติมากล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved