โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ วมว.
ผู้เข้าชม : 33

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือก
โครงการ วมว. รอบที่ 1 จำนวน 21 คน
>>>โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จำนวน 5 คน
>>>โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 16 คนComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved