กิจกรรมสานสัมพันธ์ผูกพันมั่นเกลียว (งานส่งความสุขประจำปี )
ผู้เข้าชม : 21

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผูกพันมั่นเกลียว (งานส่งความสุขประจำปี )
ได้รับเกียรติจากท่านรองเพริศพิศ คูหามุข
กล่าวเปิดงาน และอวยพรให้นักเรียนของโครงการฯ
และท่านรองวสันต์ จุลพล
ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจาก คุณครูปราโมทย์ ไชยทิพย์ จำนวน 7,800 บาทComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved