โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ นายนิพิฐพนธ์ พุ่มเฉิดฉัน
ผู้เข้าชม : 22

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
นายนิพิฐพนธ์ พุ่มเฉิดฉัน
ได้รับทุนการศึกษา เจียรไนเพชร เข้าศึกษาต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ



Comment Facebook



 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved