โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ >>นายกฤษณะ สุขใส
ผู้เข้าชม : 149

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>>นายกฤษณะ สุขใส
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



Comment Facebook



 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved