โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ >>นายนิธิภูมิ กฤษฏาวัตร
ผู้เข้าชม : 156

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>>นายนิธิภูมิ กฤษฏาวัตร
ได้รับทุนการศึกษา เข้าศึกษาต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved