โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้เข้าชม : 156

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>>เด็กชายสิรวิชญ์ ชัยชนากานต์
เด็กชายจิรทีปต์ กูลณรงค์
เด็กชายเดชาธร จิตนาธรรม
เด็กชายบุณยกร แดงกระจ่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการคัดเลือก
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน 2564Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved