ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 รุ่นที่ 21 ประจำปี 2563
ผู้เข้าชม : 174

โครงการ SMA ขอเเสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปี พ.ศ.2563
ตัวจริง จำนวน 16 คน ตัวสำรอง 4 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
>>สาขาชีววิทยา จำนวน 1 คน
สาขาเคมี จำนวน 1 คน (สำรอง 1 คน)
สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 คน (สำรอง 1 คน)
สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน
สาขาฟิสิกส์ จำนวน 3 คน
สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 3 คน (สำรอง 1 คน)
สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย สำรอง 1 คนComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved