โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ >> นางสาววุฒิพร นลินเบญจพรรณ
ผู้เข้าชม : 57

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>> นางสาววุฒิพร นลินเบญจพรรณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวด/แข่งขัน CommSci Teen Talk
จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved