โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ >>1.นายอัชรอฟ ยียูโซ๊ะ 2.นายมูฮำหมัดไซนอล มะตาเฮ 3.นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเขียว
ผู้เข้าชม : 52

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>>1.นายอัชรอฟ ยียูโซ๊ะ
2.นายมูฮำหมัดไซนอล มะตาเฮ
3.นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเขียว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved