โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ >> นายจีรวิชญ์ มุนินทร์นพมาศ นายวิรัตน์ ยี่สุ่นดนตรี นางสาวศรัญรัตน์ แก้วสุวรรณ
ผู้เข้าชม : 54

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>> นายจีรวิชญ์ มุนินทร์นพมาศ
นายวิรัตน์ ยี่สุ่นดนตรี
นางสาวศรัญรัตน์ แก้วสุวรรณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
การประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาอาหาร/เครื่องดื่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19
จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved