โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ >>1. เด็กชายจิรทีปต์ กูลณรงค์ 2. เด็กชายโชกุน โยธี 3. เด็กหญิงอิซดีฮาร มุขยวัฒน์
ผู้เข้าชม : 61

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>>1. เด็กชายจิรทีปต์ กูลณรงค์
2. เด็กชายโชกุน โยธี
3. เด็กหญิงอิซดีฮาร มุขยวัฒน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved