โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้เข้าชม : 400

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>>1.นางสาวกานต์สิรี ลัดเลีย
2.นางสาวชญาดา สมมาตย์
3.นางสาวจุฑามาศ กาซอ
4.นางสาวสวันตี ภูมาชีพ
ผ่านการคัดเลือกรอบออดิชั่น
การประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อมComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2022 - All Rights Reserved