โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ >> นางสาวนิบัสรียา เดะแอ
ผู้เข้าชม : 421

โครงการ SMA ขอแสดงความยินดีกับ
>> นางสาวนิบัสรียา เดะแอ <<
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส
ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาComment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2022 - All Rights Reserved