นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โครงการsma ปีการศึกษา 2562
ผู้เข้าชม : 115


ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โครงการsma ปีการศึกษา 2562


Comment Facebook 

โปรแกรมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) 
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 098 689 8130
 

Copyright © 2017 - All Rights Reserved